Wat is een strafbeschikking?

Sommige strafbare feiten komen zo veel voor dat de officier van justitie niet naar de rechter gaat, maar zelf een straf opstelt. Deze straf stuurt hij vervolgens naar je op. Dit is een makkelijke manier voor de officier van justitie om veel zaken zelf af te handelen. Het gaat hier om overtredingen en misdrijven waarvoor je maximaal zes jaar gevangenisstraf zou kunnen krijgen. Wanneer je een strafbeschikking ontvangt, gaat het echter nooit om gevangenisstraf. Deze straf mag de officier van justitie zelf niet geven zonder er ook een rechter bij te betrekken. 

Welke straffen dan wel?

Je straf ligt onder andere aan het soort strafbaar feit dat er geconstateerd is. Je kunt bijvoorbeeld een strafbeschikking krijgen voor mishandeling, diefstal of de teelt van hennep. Mogelijke straffen zijn een geldboete, onttrekking aan het verkeer, taakstraf, ontzegging van rijbevoegdheid en het betalen van geld aan het slachtoffer van het strafbaar feit. Deze straffen kan de officier van justitie allemaal zelf bepalen. Ook kunnen er nog andere voorwaarden bij zitten, zoals het meedoen aan een afkickprogramma of een straatverbod. 

Wat doe je ermee?

Als je een strafbeschikking ontvangt, kun je de straf accepteren, maar je kunt ook in verzet gaan. Dit doe je als je het oneens bent met de straf. Je vindt bijvoorbeeld dat de straf te hoog is, of dat je eigenlijk geen straf verdient. Het kan dat je vindt dat de officier van justitie niet juist geoordeeld heeft. Om in verzet te gaan, kun je contact opnemen met een advocaat. Zo zorg je ervoor dat je straf gewijzigd wordt door de officier van justitie, of dat de zaak naar de rechter gaat. Als je in verzet wil gaan, moet je dit binnen twee weken doen. Na de termijn van twee weken is het verplicht om de straf te accepteren.